Επιστροφές Προϊόντων

Επιστροφές - Δικαίωμα υπαναχώρησης


Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Η προθεσμία της υπαναχώρησης άρχεται από την επομένη της ημέρας της παραλαβής του προϊόντος.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email). Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να κάνετε αποστολή. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρονική δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία των 20 ημερών.

Κατόπιν θα σας εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο με το αντίτιμο που είχατε καταβάλει για το συγκεκριμένο προιόν/τα για το οποίο/α δηλώσατε υπαναχώρηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός των χρονικών ορίων που ο νόμος θέτει. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της Εταιρείας δεν καλύπτονται και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη/χρήστη. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλ. +30 210 57 77 800 (αστική χρέωση) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@pgm.gr.

Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλεται προς παραλαβή από την Εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να φέρει την αρχική του συσκευασία η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, το προϊόν να είναι αμεταχείριστο και σε άριστη κατάσταση, να είναι πλήρες καθώς και να φέρει μαζί όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα παραστατικά του, η Εταιρεία μας δεν δύναται να ταυτοποιήσει το προϊόν με την πραγματοποιηθείσα παραγγελία.

Κατ΄ εξαίρεση ΔΕΝ πραγματοποιούνται επιστροφές:
  1. 1. Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά λόγου χάρη η εγκατάσταση ή η θέση σε λειτουργία.
  2. 2. Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε ορίσει ως πελάτης/χρήστης ή σύμφωνα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις, που καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω πώληση σε έτερο πελάτη/χρήστη.
  3. 3. Στις περιπτώσεις προϊόντων που αποτελούν προσφορά.


Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να ζητήσετε Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων (Α.Ε.Ε.Π).


Πληροφορίες Παραγγελίας


Πληροφορίες Προϊόντος

Captcha
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις