Πολιτική Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα www.pgm.gr, που αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΟΣ Ν. P.G.M ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «PGM SYSTEMS», με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, οδός Λευκωσίας 68 & Γονατά Στυλιανού (ΑΦΜ 800633689/ Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 133216701000), e – mail επικοινωνίας sales@pgm.gr, τηλ. +30 210 57 77 800, fax +30 210 571 80 80.


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική Απορρήτου) αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την Εταιρεία. Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνει μέσω της χρήσης του παρόντος ιστότοπου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΟΣ Ν. P.G.M ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «PGM SYSTEMS», εφεξής η Εταιρεία ή εμείς, με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, οδός Λευκωσίας 68 & Γονατά Στυλιανού (ΑΦΜ 800633689/ Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 133216701000), e – mail επικοινωνίας sales@pgm.gr, τηλ. +30 210 57 77 800, fax +30 210 571 80 80.


Δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), άλλως General Protection Regulation (GDPR), όπως εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018, τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), και συμμορφωνόμαστε σε κάθε τυχόν σχετική ειδικότερη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και ιδίως για α) τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση σας, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών, την παροχή εγγυήσεων, β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοση τιμολογίου, γ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες.


Επεξεργαζόμαστε και φυλάσσουμε αποκλειστικά και μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση της σύμβασης, τις οποίες καταχωρείτε κατά τη δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο, ήτοι τα ονόματα φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, επωνυμίες εταιρειών, έδρες επιχειρήσεων, φορολογικά στοιχεία κ.ά.. Tα στοιχεία αυτά καλούνται εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα». Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρήστη θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αποστολή προϊόντων, τιμολόγηση, παρακολούθηση παραγγελιών κλπ.


Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου και οι οποίες είναι οι απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης. Αναλυτικότερα:

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση & τιμολόγηση της παραγγελίας του πελάτη/χρήστη καθώς και για την εκπλήρωση πάσης φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ πελάτη/χρήστη και ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών & μεταφορών (για παράδειγμα τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier) κλπ.), οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την διενέργεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και την εξασφάλιση των δεδομένων ή/και την εξυπηρέτηση των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος.


Αναλυτικότερα, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της παραγγελίας του πελάτη, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους, ενώ είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς & τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.


Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεργάζεται με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier) με σκοπό την διακίνηση και παράδοση των ηλεκτρονικών παραγγελιών στους πελάτες του. Οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier) έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της παραγγελίας του πελάτη, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier) είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς & τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.


Σε καμία άλλη περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη συναίνεση του πελάτη, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί εκ του νόμου μέσω της νόμιμης οδού και σε συμμόρφωση με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεγεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση όπως για παράδειγμα σε περίπτωση αίτησης των αρμόδιων δικαστικών/αστυνομικών ή διοικητικών αρχών κατόπιν νομίμου αιτήματός τους.


Επίσης, αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter». Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη «λίστα αποστολής newsletter», δηλαδή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter).


Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.


Δικαιώματα πελάτη/χρήστη

Ο πελάτης/ χρήστης δικαιούται:

-να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων. Εφόσον διατηρείτε λογαριασμό χρήστη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες στα στοιχεία του λογαριασμού που έχετε καταχωρίσει.

-να μας ζητά να διορθώνουμε / τροποποιούμε τα προσωπικά του δεδομένα. Εφόσον διατηρείτε λογαριασμό χρήστη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα και να τα τροποποιήσετε/επικαιροποιήσετε.

-να αντιτίθεται στην χρήση των προσωπικών του δεδομένων (π.χ εάν δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες).

-να ζητά και να επιβεβαιώνει την μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας (δικαίωμα στη λήθη).

-να λαμβάνει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο (δικαίωμα φορητότητας).

- να πληροφορείται τον χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.


Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Διατηρούμε τη δυνατότητα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής απορρήτου, σε απόλυτη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. +30 210 57 77 800 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): sales@pgm.gr Δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε άμεσα και θα διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας εντός μηνός από την υποβολή του.


Αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο και δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr)


Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστοσελίδα, θα ήταν σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά. Τα Cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου. Χρησιμοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία cookies για την ασφαλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα και την υποβολή της παραγγελίας. Μπορείτε είτε να μη συγκαταθέσετε στη χρήση τους, είτε να τα απενεργοποιήσετε από τον browser σας, εφόσον είναι τεχνολογικά εφικτό.