Ανιχνευτές κίνησης εσωτερικών χώρων

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
PREMIER ELITE TD Αναμένεται

PREMIER ELITE TD

Υπέρυθρος ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης 15μ. και 104° γωνία.

COMPACT IR

Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 12μ. και 90°.

COMPACT XT

Ανιχνευτής υπερύθρων. Κάλυψη 15μ με γωνία 90°.

REFLEX

Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 12μ. και 104°.

ISC-BPR2-W12

Ανιχνευτής υπερύθρων με κάθετη ανίχνευση. Κάλυψη 12x12μ με γωνία 90°.

ISC-BPR2-WP12 PET

Ανιχνευτής υπερύθρων PET με κάθετη ανίχνευση. Κάλυψη 12x12μ με γωνία 90°.

LC 100-PI

Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 15μ. και 104°.

SWAN PGB

Ανιχνευτής θραύσης και shock.

SWAN 1000

Ανιχνευτής κίνησης PIR και MW.

BASE FOR SWAN / LC

Βάση στήριξης για LC, SWAN και όλα τα υλικά της VIDICOM.

DIGI-SENSE QUAD

Ανιχνευτής μονής λειτουργίας (πυροηλεκτρικός).

RXC-ST

Υπέρυθρος ανιχνευτής εσωτερικός με βάση 12μ.

RXC-DT

Ανιχνευτής εσωτερικός με βάση 12μ.

FX-360

Υπέρυθρος ανιχνευτής οροφής 12μ. 360°.
INDUSTRIAL LUNAR DT AM Εξαντλήθηκε

INDUSTRIAL LUNAR DT AM

Διπλός ανιχνευτής υπέρυθρων και μικροκυμάτων 22μ. 360°.