Ανιχνευτές καπνού - θερμοκρασίας

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

SNC-300 SL

Οπτικός πυρανιχνευτής με βάση, 24V.

SD119-4ARB

Οπτικός ανιχνευτής καπνού με βάση, 12V.