Τροφοδοτικά με αυτονομία 48V IP/PoE


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

TPSPoE-48050/16ch

Αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 16ch

TPSPoE-48050/4ch

Αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 4ch

TPSPoE-48050/8ch

Αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 8ch

TPSPoEWP-48050/16CH

Εξωτερικό ΙΡ66 αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 16ch

TPSPoEWP-48050/4CH

Εξωτερικό ΙΡ66 αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 4ch

TPSPoEWP-48050/8CH

Εξωτερικό ΙΡ66 αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 8ch

NVRPoEUPS-40

Αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 4ch

NVRPoEUPS-80

Αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 8ch

NVRPoEUPS-160

Αυτόνομο τροφοδοτικό – UPS για IP / PoE 48V συσκευές 16ch