Ηλεκτρικοί πύροι

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

SB-500I

Ηλεκτρική κλειδαριά πύρου επιτοίχια.

SB-5818

Ηλεκτρική κλειδαριά πύρου τζαμόπορτας.

AR-1207A-29

Ηλεκτρική κλειδαριά πύρου χωνευτή.

LK-1201 BR

Στηρίγματα κλειδαριάς.

LK-1201 A-U

Στηρίγματα κλειδαριάς τύπου U.

AR-1205UA

Ηλεκτρική κλειδαριά πύρου για τζαμόπορτα.

AR-1207B-29-F

Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά με πύρο (τύπου Fail-Safe) & υποδοχή για τοποθέτηση κλειδαριάς.

AR-ΒΕ-180

Στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης για τον ηλεκτροπύρο AR-1207Α-29.

AR-1201A-UBR

Βάση για την τοποθέτηση της κλειδαριάς AR-1207Α-29 σε γυάλινες πόρτες.

HR-1201A-BR

Στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης για τον ηλεκτροπύρο HR-1203A.

HR-1201A-U

Βάση για την τοποθέτηση του στηρίγματος HR-1201A-BR σε γυάλινες πόρτες.